Selasa, 28 September 2010

Tuladha Layang Lelayu

PENGETAN
Sampun kapundhut wangsul ing pangayunnaning Pangeran, Ibu kula Rr. Mintarsih mboten langkung nyuwun tambahing pandonga, mugi – mugi alusipun Ibu katanipiyo kanthi sukarena dening Pangeran, kaparingana pangapunten saday dosanipun. Kapapana ing panggenan ingkang prayogi.

Pati, 18 Agustus 2009
Sugiyono

3 komentar: