Senin, 25 Januari 2010

Tuladha paragraf mawa aksara Jawa

?[asuaikipais=MktSe[kolhknQibuzhati[n,[d[w[kbx=k[roknCknC[n.nliktekn\zxpFle[mpkHripeKtemukvC[njene=[z[k+oairul\,[k+oairulKnDk[rozeliz[k[ynFinaikikufuazGwbersHutwfuwitK=[GoamBy/j+ktP+it]h.

Rabu, 13 Januari 2010

Tugas Siswa Kls VIII B, C, lan D SMP N 3 Pati

Tugas Basa Jawa Kls VIII RSBI
Januari 2010
Coba tulisen isi pidatone Bapak Joko Wahyudi lurah ing Condhongcatur ?
Cengkorongan:
1. Pambuka
• Salam
• Pakurmatan
• Muji sukur marang Gusti Allah
2. Isi / surasa
Sapa sing pidato, minangka apa, lan ana ing acara apa
3. Panutup
• Dudutan (simpulan)
• Pesen (kesan & pesan)
• Nyuwun pangapura
• Salam